Powrót

Dostawa leków i wyrobów medycznych

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostawę leków i wyrobów medycznych dla Apteki Szpitalnej Oddziału Terenowego Instytutu, wg podziału na 39 pakietów – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.). Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ, oraz Projektowanych postanowieniach umowy (dalej PPU).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2023 | 09:30


» Lokalizacja

34-700 Rabka - Zdrój


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka - Zdrój
telefon: 182676060
fax: Brak
email: poczta@igrabka.edu.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się