Powrót

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jednorazowa dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami:
Pakiet 1 - Laptop – 1 szt.
Pakiet 2 - Komputer All-in-One – 1 szt.
Pakiet 3 - Monitor 34” – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2023 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się