Wykonanie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Szczegółowy opis oraz zakres robót określa załącznik nr 10a, 10b i 11 do SWZ:
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
b) Przedmiar podstawowy - Zestawienie cen jednostkowych
c) STWiOR

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2023 | 10:00


» Lokalizacja

03-841 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się