Dostawa zestawów odczynników do pomiaru liczby leukocytów oraz usługa wykonania przeglądu, konserwacji i napraw licznika ADAM rWBC2 ZP/TP-31/22.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się