Dostawa obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego w roku 2023 dla Gminy Kęty i jej jednostek budżetowych- powtórzony

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego w roku 2023 dla Gminy Kęty i jej jednostek budżetowych o łącznym szacunkowym wolumenie 1 884 519 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.02.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, z czego 1 536 537 kWh będzie rozliczane na podstawie cen wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202 z późn. zm.) o ile cena ofertowa złożona przez Wykonawcę będzie wyższa od cen wynikających w ww. ustawy.
Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłoszenia do OSD nowych kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wraz z zawarciem kompleksowej umów sprzedaży paliwa gazowego.

Punkty poboru kwalifikujące się jako odbiorcy uwzględnieni w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne:
Jednostki budżetowe legitymujące się nr NIP Gminy:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach, ul. Szkolna 3, 32-650 Kęty
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 4 i 4a do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

32-650 Kęty


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Gmina Kęty
Rynek 7
32-650 Kęty
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się