Świadczenie usług bieżącej usługi doradczej w zakresie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.