Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo naczyniowej
w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” 1 i 2:
Pakiet 1: Dostawa ciśnieniomierza sprężynowego manualnego,
Pakiet 2: Dostawa kardiomonitora.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych pakietów, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 i Załącznik nr 2.2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2023 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się