Dostawa sukcesywna paliw do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – zamówienie z podziałem na 4 zadania

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się