Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów wykonawcy robót budowlanych polegających
na budowie i przekazaniu do eksploatacji oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn – część II i obejmuje budowę oświetlenia w następujących drogach i ulicach na terenie gminy Tuszyn:

Zadanie nr 1- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kasztelańskiej i Starościańskiej w Tuszynku Majorackim, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 77/3, 77/5, 62, 1/57, 1/60, 1/131, 1/118, 1/137, 1/136, 1/120, 1/122, 1/124, 1/148, 1/150, na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych – z dnia 01.08.2018 r., znak: BiGN.6743.Z42.2018.J.K.

Zadanie nr 2 - Budowa sieci energetycznej oświetlenia ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim , gmina Tuszyn na działkach nr ew.: 199/2, 200, 204/4, 204/5 i 205/1, na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych - z dnia 30.09.2016 r., znak: BiGN. 6743.1679.Z-35.2016.

Zadanie nr 3 – Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ulicy Tęczowej w Rydzynkach, gmina Tuszyn, na działkach nr ew.: 105, 107, 108, 110/1, 120/7, 135/4 i 204 – na podstawie Decyzji Nr 49/2014/T z dnia 17.04.2014 r., znak: BGiGN.T.6740.25.15.2014.

Zadanie nr 4:
– Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95 – I etap , obejmująca m.in. - budowę oświetlenia ulicznego – na podstawie Decyzji Nr 2/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.12.2017 r., znak: BiGN.6740.3.2017 – ZRID Nr adm. arch.-bud. 2701/2017.
- Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23 – II etap, obejmująca m.in. - budowę oświetlenia ulicznego – na podstawie Decyzji Nr 3/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.12.2017 r., znak; BiGN.6740.4.2017 – ZRID Nr adm. arch.-bud. 2700/2017.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

95-080 Tuszyn


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się