Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnych w podziale na 5 części - modernizacja sieci SN-15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci nN-0,4 kV na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka.