Opracowanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego w zakresie budowy sieci SN-15 kV w związku z rozbudową drogi 634 na odcinku Zielonka-Wołomin.