Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Trójpolowej w Warszawie.

» Opis zapytania

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
„Budowy oświetlenia ul. Trójpolowej na odc. od ul. Sytej do końca posesji nr 6 w Warszawie”.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w wersji papierowej oraz na nośniku danych (zapisana w formacie oryginalnych plików oraz w formacie *.pdf w sposób możliwy do kopiowania) i będzie się składać z następujących opracowań:
- projekt budowlany - 4 egz.
- w przypadku braku konieczności wykonania projektów budowlanych inne opracowania jak projekty
zagospodarowania terenu lub dokumenty do dokonania zgłoszenia robót –2 egz.
- projekty wykonawcze - 4 egz.
- przedmiar robót - 2 egz.
- kosztorys inwestorski - 2 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.
- komplet uzgodnień /wg obowiązujących przepisów/ - 1 egz.
(może stanowić zawartość ww. opracowań)
- uzgodnienie z narady koordynacyjnej - 1 egz.
- dokumentacja projektowa w formie elektronicznej, nośnik elektroniczny - 1 szt.
1. Projekt zagospodarowania sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych
2. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i ustawami, a także innymi aktami prawnymi,
3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Dokumentacja w swej treści powinna określać także technologię robót i rozwiązania
materiałowe,
5. Oświetlenie uliczne zaprojektować na słupach według zaleceń Zarządu Dróg Miejskich. Moce opraw i
optykę dobrać odpowiednio do wymagań Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i zgodnie ze
specyfikacją zamieszczoną na stronie: www.http://zdm.waw.pl
6. W przypadku braku możliwości podłączenia nowoprojektowanego oświetlenia do istniejącej sieci
miejskiej ZDM należy uwzględnić projekt budowy przyłącza energetycznego z szafką sterującą;
Przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia,
w tym w szczególności: technologie robót budowlanych, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń
i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-797 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się