Dostawa pieczywa na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1.2 do SWZ oraz formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

20-049 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Pieczywo

» Dane nabywcy

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się