Dostawa tonerów i atramentów do drukarek na potrzeby biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2023 r.

» Opis zapytania

przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i atramentów do siedziby Zamawiającego, zgodnie z „wykazem atramentów i tonerów”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Atramenty i tonery, o których mowa w załączniku nr 1, winny być I gatunku, odpowiadające wymaganiom Polskich Norm oraz posiadające ocenę zgodności i wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE, bez wad jakościowych i ilościowych. Zamawiający dopuszcza tylko tonery oryginalne, przez które rozumie się tonery nieregenerowane, sygnowane logo producenta drukarki, przeznaczone
do współpracy z danym modelem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

64-920 Piła


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
ul. Kalina 10
64-920 Piła
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się