Opracowanie dokumentacji projektowej „Dostosowanie istniejącego budynku wiaty magazynowej biomasy bl.1-4 do magazynowania substancji chemicznych" dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów