„Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż gazu ziemnego i usług dystrybucji do trzech kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach będących własnością Powiatu Grodziskiego:
• ul. Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim,
• ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim
• ul. Piasta 30 w Milanówku.

Adresy Nr lD PPG Data rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego Moc umowna Grupa Taryfowa Grupa Taryfowa OSD Przewidywane ilości zużycia gazu (w kWh) w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023
ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Maz 8018590365500056548940 01.01.2023 110 BW-3.6 W-3.6_WA 75000
ul. Daleka 11a w Grodzisku Maz 8018590365500019260681 01.01.2023 115 BW-5 W-5.1_WA 180000 -w rozbiciu na miesiące: (styczeń -30000, luty - 28000, marzec - 24000, kwiecień -16000,maj- 2000,czerwiec -0,lipiec - 0,sierpień -0, wrzesień - 2000,październik - 22000, listopad - 28000, grudzień - 28000)
ul. Piasta 30 w Milanówku 8018590365500064366260 01.01.2023 110 BW-4 W-4_WA 220000


Obecnie umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla obiektów wyżej wymienionych jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
W budynku Daleka 11a zamontowany jest w piwnicy kocioł gazowy typu VIESSMANN WERKE GmbH o mocy 170,0 kW tylko do centralnego ogrzewania. W budynku Kościuszki 30 w piwnicy piec VITOGAZ 100 o mocy 35,0 kW tylko do ogrzewania. W budynku Piasta 30 są dwa kotły wiszące kondensacyjne każdy o mocy 45,0 kW do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym Zamawiający podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, w związku z czym do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych.
Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie poszczególnych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem odczytowym OSD, tj.:W-3.6 – rozliczenie co 2 miesiąceW-4 - odczyt co 1 miesiąc W-5 - odczyt co 1 miesiąc.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Powiat Grodziski
ul. Daleka 11a
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się