Zakup usług rozszerzonej gwarancji dla oprogramowania systemu bezpieczeństwa Trend Micro Deep Security

» Opis zapytania

1. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług rozszerzonej gwarancji dla oprogramowania Trend Micro Deep Security.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

00-926 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się