Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część 1: Dostawa lejków laboratoryjnych szklanych, sączków filtracyjnych z bibuły, rękawic nitrylowych, woreczków strunowych, nakrętek
Część 2: Dostawa odczynników: metanol, kwas ortofosforowy, chlorek potasu, glukoza, chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC).
Część 3: Dostawa gazoszczelnej strzykawki headspace do autosamplera Shimadzu AOC-5000 AUTO INJECTOR z igłą stożkową z bocznym wyjściem o objętości 2,5 ml Shimadzu lub równoważne – 1 sztuka
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część 1: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane; 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Część 2: 33696300-8 Odczynniki chemiczne
Część 3: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1 – 1.3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

20-290 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Doświadczalna 4
20-290 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: sekretariat@ipan.lublin.pl
nip: 9461824287
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się