Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część nr 1 - Ubezpieczenie mienia i OC, obejmujące:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2) Część nr 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące:
a) ubezpieczenia komunikacyjne OC,
b) Auto Casco,
c) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
d) Zielona Karta,
e) Assistance.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

22-100 Chełm


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się