Świadczenie usług rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury bazodanowej

» Opis zapytania

1. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług rozszerzonej gwarancji dla produktów będących w posiadaniu Zamawiającego.
2. Usługa rozszerzonej gwarancji obejmuje m.in.:
1) dostarczanie aktualizacji programów, poprawek, firmware, ostrzeżeń
o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym;
2) całodobową obsługę zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia;
3) elektroniczny stały dostęp do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych producenta, poprawek programistycznych producenta, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych wraz z danymi historycznymi.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

00-926 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się