Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19” zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załącznikami Nr 3 do Specyfikacji pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”.
2.Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie urządzeń pasywnych i aktywnych w sieci wewnętrznej, wdrożenie systemu typu SIEM oraz aktualizacja systemu ochrony teleinformatycznego, który w aktywny sposób będzie reagował na potencjalne niebezpieczne zdarzenia. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona analizy sieci i jej segmentacji a także pełnej integracji z usługami już wdrożonymi. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń, programów i integracji z istniejącym systemem informatycznym muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenie protokołu odbioru/przekazania, który będzie niezbędny do należytego wykonania całości zadania oraz koszty instruktaży, szkolenia, instrukcji oraz gwarancji.
3.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki na ten cel nie zostaną mu przyznane.
4.Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5.Zakup finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ
Podział przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety (zadania):


PAKIET NR I – ZESTAW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO – Załącznik nr 2

PAKIET NR II – WIELOWARSTWOWY SYSTEM OCHRONY TELEINFORMATYCZNEJ – Załącznik nr 2.1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

37 - 100 Łańcut


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się