Roboty w zakresie odnowy i utrzymania oznakowania poziomego na terenie Miasta Krakowa z podziałem na 2 części: Część 1: Rejon I „Północ” Część 2: Rejon II „Południe”