,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Góra,,

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu pod każdy wskazany adres przesyłek z korespondencją, zwrotu przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1041).
1.1. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000g:
a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
b) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
c) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowanie odbioru w obrocie krajowym ( ...) dokładny opis w SWZ
Szacunkowa ilość przesyłek różnego rodzaju została wskazana w specyfikacji przesyłek, stanowiącej podstawę do obliczenia ceny oferty, stanowiącej załącznik Nr 1.1 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

56 - 200 Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56 - 200 Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się