Dostawa mikroskopu stereoskopowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa mikroskopu stereoskopowego o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 10:30


» Lokalizacja

81-332 Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się