Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno”. Przedmiot zamówienia będzie polegał na dowozie dzieci do szkół i odwozie ich do miejsca zamieszkania. Przedmiot zamówienia będzie odbywał się w ramach regularnych linii autobusowych.
Przewidywana liczba dzieci objętych dowozem wynosi 739 (bilety ulgowe) oraz 6 opiekunów (bilety normalne).
2. Na obsługę regularnych linii Zamawiający wymaga 8 autobusów, w tym:
6 autobusów na bieżącą obsługę i 2 autobusy w przypadkach awaryjnych lub w przypadku zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Wymagana ilość miejsc w autobusach: 8 autobusów posiadających nie mniej niż 65 miejsc siedzących. /Ilość miejsc siedzących obejmuje liczbę pasażerów oraz kierowcę/.
Autobusy wskazane w załączniku nr 8 mają być przeznaczone do wykonywania niniejszego zamówienia.
Autobusy muszą być odpowiednio oznakowane do przewozu dzieci, dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującym prawem polskim, sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, gwarantujące bezpieczny przewóz, muszą posiadać sprawnie działającą klimatyzacją i ogrzewanie. Autobusy muszą spełniać także warunek: nie mogą być starsze niż z 2013 r.
3. Stan techniczny autobusów musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późniejszymi zmianami), w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2022).
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi autobusami zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”. Definicja pojazdu „SAM” określa ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz U. z 2022 r., poz. 988 z późniejszymi zmianami).
4. Autobusy mają do przejechania około 800 km w skali dnia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-084 Leszno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się