Wykonanie robót związanych z realizacją zadań budżetu obywatelskiego 2022 oraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Furmańskiej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych ze zmianami zagospodarowania terenów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych. Zamówienie składa się z 4 części. W skład pierwszych trzech części wchodzą po dwa zadania budżetu obywatelskiego. Część czwarta składa się
z jednego zadania budżetu obywatelskiego oraz zmiany zagospodarowania fragmentu terenu przy ulicy Furmańskiej. Szczegółowe zakresy prac ujęte są w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót dla poszczególnych zadań. Każda część zamówienia będzie realizowana na podstawie odrębnej umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 12:24


» Lokalizacja

00-261 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Terenów Publicznych
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się