Rewitalizacja podwórek pomiędzy budynkami Baśniowa 6,8, Częstochowska 5, 7/9 oraz Białobrzeska 29, 31, 33,35, Lelechowska 5 w Dzielnicy Ochota w ramach budżetu obywatelskiego pt. „Zielone Zakątki”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją podwórek pomiędzy budynkami Baśniowa 6,8, Częstochowska 5, 7/9 oraz Białobrzeska 29, 31, 33,35, Lelechowska 5 w Dzielnicy Ochota w ramach budżetu obywatelskiego pt. „Zielone Zakątki”. Zakres prac obejmuje rewitalizację asfaltowych podwórek, trawników oraz wykonanie nowych chodników z uwzględnieniem odwodnienia i nasadzeń drzew i krzewów.
2. Przewiduje się realizację zamówienia w dwóch częściach:
Część 1 : rewitalizacja podwórka pomiędzy budynkami Białobrzeska 29, 31, 33, 35, Lelechowska 5,
Część 2: rewitalizacja podwórka pomiędzy budynkami Baśniowa 6, 8, Częstochowska 5, 7/9.
3. Zakres robót obejmujący całość zadania został określony za pomocą:
1) projektów wykonawczych (załączniki Nr 8A i 8B do SWZ),
2) przedmiarów robót (załączniki Nr 7A i 7B do SWZ),
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB (załączniki Nr 6A i 6B do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2022 | 12:00


» Lokalizacja

02-379 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się