Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującą przebudowę Budynku Głównego oraz hali Wydziału Architektury

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę obejmującej przebudowę połączonych obiektów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej położonych w Białymstoku przy ul. Oskara Sosnowskiego 11, w związku
z wykonaniem obowiązków wskazanych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku o sygnaturze MZ.5588.4.2019 z dnia 13 czerwca 2019r.
2. Zakres zamówienia określa:
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja (Inwentaryzacja budowlana, Protokół z pomiarów ochronnych (instalacji odgromowej), Ekspertyza techniczna)
2) Załącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy zakres zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2022 | 11:00


» Lokalizacja

15-351 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Audyt i controlling
  • Usługi księgowe

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się