Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka w miejscowościach: Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan Obleszcze, Moczydła Stare, Blinów Pierwszy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pięciu komunalnych stacji wodociągowych wraz z ujęciami wody podziemnej w gminie Szastarka dla miej-scowości Szastarka, Polichna Pierwsza, Blinów Pierwszy, Majdan Obleszcze, Mo-czydła Stare dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka w miejscowościach: Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan Obleszcze, Moczydła Stare, Blinów Pierwszy,” dotyczy robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – Załącznik nr 1 do SWZ oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2022 | 11:00


» Lokalizacja

23-225 Szastarka


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się