Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kojszówka Gmina Maków Podhalański w oparciu o procedurę ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kojszówka Gmina Maków Podhalański w oparciu o procedurę ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
- uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii;
- opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, geodezyjnej wg wymagań określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
W ramach inwestycji wstępnie przewiduje się budowę drogi po działkach nr ewid. 2131/193 2131/183 (działki gminne drogowe) i sąsiednich o długości około 250 km, w tym
wykonanie: jezdni asfaltowej o szerokości 3,50 m, odwodnienia, kanału technologicznego, ewentualnie zjazdów na drogę boczną, zjazdów na posesje i działki rolne.
Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich
oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do uzyskania w/w decyzji oraz udzielenia przez
gminę zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu
prac projektowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

34-220 Maków Podhalański


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się