„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno” „Budowa odcinka drogi rowerowej obejmującej zakres od kanału Zaborowskiego we wsi Kępiaste do granicy Gminy Leszno z Gminą Czosnów”

» Opis zapytania

„Budowa odcinka drogi rowerowej obejmującej zakres od kanału Zaborowskiego we wsi Kępiaste do granicy Gminy Leszno z Gminą Czosnów”

Część IIIc.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km:
14+750,00 do km: 14+860,00 oraz w zakresie przebudowy jezdni, budowy azylu oraz
budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km: 15+095,00 do km: 15+145,00 na terenie
gminy Leszno.
Część IIIc.2 Budowa odcinka drogi rowerowej obejmującej zakres na działce nr 401 obręb
Kępiaste.
Część IIIa.1 Budowa drogi rowerowej – na odcinku od działki nr ew. 401 obręb 0009 Kępiaste do
km 0+376.92.
Część IIIa.2 Przebudowa drogi gminnej – na odcinku od 0+376.92 do 0+787.48.
Część IIIa.3 Budowa drogi rowerowej – na odcinku od 0+787.48 do skrzyżowania z DW nr 579
(0+921.89).
Część IIIb.1 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+921,89 do km 0+931,76 i od
skrzyżowania z DW 579 do km 0+255,58
Część IIIb.2 Budowa drogi rowerowej na odcinku od km 0+255,58 do granicy z Gminą
Czosnów.
Część IV Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 polegającej na przebudowie chodników,
azylu, rowów oraz budowie ścieżki rowerowej, zjazdów bitumicznych i poszerzeń
bitumicznych na odcinku od km 13+977,40 do km 14+006,70 DW 579

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-084 Leszno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się