Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów – postępowanie powtórzone

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy poprzez:
2.1. przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka na działkach: nr 853 na odc. 0,190 km, nr 1454 na odc. 0,115 km, nr 67 na odc. 0,215 km, nr 1370 na odc. 0,360 km, nr 148 na odc. 0,182 km, nr 1618 na odc. 0,420 km;
2.2. przebudowę drogi gminnej nr 105002L Skryhiczyn – Józefów na działkach oznaczonych: nr 218 na odc. 0,830 km, nr 193 na odc. 0,200 km
2.3. przebudowę drogi gminnej Nr 105004 L od drogi powiatowej Nr 1852L, przez wieś
Radziejów do drogi powiatowej Nr 1851L na działce nr 106 na odc. 0,930 km.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie takich robót jak: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy indywidualne asfaltowe, oznakowanie i UBR, roboty wykończeniowe.
4. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
4.4.1. Dokumentacja Techniczna obejmująca:
4.4.1.1. Przedmiary robót budowlanych
4.4.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4.4.1.3. Projekt Budowlany
4.4.1.4. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
dostępna w odrębnym pliku stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;
4.4.2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.08.2022 | 11:00


» Lokalizacja

22-145 Dubienka


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Dubienka
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się