„Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Zagórska”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Zagórska w msc. Miedziana Góra, Gmina Miedziana Góra” w systemie ZAPROJEKTUJ I
WYBUDUJ w podziale na 2 zadania:
1.1. Zadanie 1. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Zagórska w msc. Miedziana Góra, Gmina Miedziana Góra na odcinku dł. ok.
1 428,50 m
1.2. Zadanie 2. Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 319/28 (droga boczna od ul. Zagórskiej) w km
0+000,00 do km 0+090,00 oraz odnogi o długości 55 metrów w msc. Miedziana Góra
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z następujących zakresów
do wykonania:
a) w zakresie prac projektowych,
b) w zakresie robót budowlano – montażowych i c) tablic informacyjnych.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w SWZ oraz dokumentach w postaci PFU i koncepcjach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.08.2022 | 09:00


» Lokalizacja

26-085 Miedziana Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się