Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku KŁ