„Usługa opracowania opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie opinii w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.) dla 30 rodzin* – kandydatów na rodziny zastępcze lub osób już pełniących funkcję rodzin zastępczych /małżonkowie i osoby samotne/, zwanych dalej Rodziną/.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby Rodzin, dla których należy opracować opinię w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - jednak nie więcej niż o 5 Rodzin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

26-600 Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się