Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946m w m. Chruszczewka Włościańska gmina Kosów Lacki

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chruszczewka Włościańska na odcinku 946m.
W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace:
- roboty ziemne,
- remont przepustów pod koroną drogi,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie poboczy,
- prace porządkowe.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

08-330 Kosów Lacki


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się