Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, Zadanie inwestycyjne dofinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/5357/PolskiLad

» Opis zapytania

Modernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, Zadanie inwestycyjne dofinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/5357/PolskiLad
Zakres rzeczowy przedmiot zamówienia obejmuje:
modernizację budynku SPZZOZ, zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki, działka ewid.nr 419/2, obręb – Pionki, stanowiącego podpiwniczony obiekt piętrowy z poddaszem nieużytkowym, z 1937 r., stanowiącą III Etap prowadzonej od 2019 r.
przebudowę budynku istniejącej apteki szpitalnej, zlokalizowanej przy ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki dz. nr 419/2 obręb – Pionki, w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów i wymogów Nadzoru Farmaceutycznego
1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ. SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2022 | 13:00


» Lokalizacja

26-600 Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się