Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem jest zadania dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych i solarnych na terenie gminy Naruszewo (13 szt.),
2. Zamówienie zostało podzielone na zadania, ze względu na dofinansowanie:
a) Zadanie I – Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo (2 szt.),
b) Zadanie II - Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidła (2 szt.),
c) Zadanie III – Montaż lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo w ramach zadani pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo” (1 szt.),
d) Zadanie IV – Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Sołectwie Grąbczewo (2 szt.),
e) Zadanie V - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice (2 szt.),
f) Zadanie VI - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Sołectwie Troski (3 szt) – w tym w miejscowościach Wróblewo (1 szt.) i Wróblewo-Osiedle (2 szt.),
g) Zadanie VII - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk (1 szt.).
3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w:
a) Projekcie budowlanym (Załącznik nr 10 do SWZ),
b) Przedmiarze robót – (Załącznik nr 11 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

09-152 Naruszewo


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Naruszewie
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się