Roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Na opis przedmiotu zamówienia składają się dokumenty opisane w SWZ.
2. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszej SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określa SWZ.
4. Warunki gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia określa SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2022 | 09:00


» Lokalizacja

40-844 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się