Remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) regulację wysokościową studni kanalizacyjnej na połączeniu włazu żeliwnego z płytą przykrywającą z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 - KR2) - szacunkowa ilość - 115 sztuk
2) regulację wysokościową studni kanalizacyjnej na połączeniu włazu żeliwnego z płytą przykrywającą z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR3 – KR6) - szacunkowa ilość – 115 sztuk
3) naprawę studni kanalizacyjnej na połączeniu płyty pokrywowej studni poprzez pierścień odciążający z górnym kręgiem z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 - KR2) - szacunkowa ilość - 25 sztuk
4) naprawę studni kanalizacyjnej na połączeniu płyty pokrywowej studni poprzez pierścień odciążający z górnym kręgiem z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR3 – KR6) - szacunkowa ilość - 25 sztuk
5) regulację wysokościową kratki ściekowej na połączeniu wpustu żeliwnego z płytą przykrywającą z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 - KR2) - szacunkowa ilość - 110 sztuk
6) regulację wysokościową kratki ściekowej na połączeniu wpustu żeliwnego z płytą przykrywającą z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR3 – KR6) - szacunkowa ilość - 110 sztuk
7) naprawę kratki ściekowej na połączeniu płyty pokrywowej studni poprzez pierścień odciążający z górnym kręgiem studni z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 - KR2) - szacunkowa ilość - 25 sztuk
8) naprawę kratki ściekowej na połączeniu płyty pokrywowej studni poprzez pierścień odciążający z górnym kręgiem studni z odbudową jezdni (konstrukcja dla kategorii ruchu KR3 – KR6) - szacunkowa ilość - 25 sztuk
9) naprawę poprzez uszczelnienie połączeń sąsiadujących ze sobą kręgów betonowych oraz połączeń kręgu betonowego studni z rurą kanalizacyjną - szacunkowa ilość – 350 mb
10) wymianę włazu żeliwnego typu ciężkiego (D400) - koszt materiału i dostawy - szacunkowa ilość – 165 sztuk
11) wymianę wpustu ulicznego żeliwnego typu ciężkiego (D400) - koszt materiału i dostawy - szacunkowa ilość – 165 sztuk
12) wymianę płyty pokrywowej - koszt materiału, dostawy i montażu - szacunkowa ilość - 20 sztuk
13) wymianę pierścienia odciążającego - koszt materiału, dostawy i montażu - szacunkowa ilość - 20 sztuk
14) dodatkowy remont cząstkowy nawierzchni jezdni dookoła studni kanalizacyjnej – śr. gr. 6 cm – szacunkowa ilość – 325 m2
15) wykonanie wpustu ulicznego - szacunkowa ilość – 8 szt.
16) wykonanie przykanalika - szacunkowa ilość – 30 mb
3. Z uwagi, iż ww. ilości robót są ilościami szacunkowymi, a ich realizacja zależna jest od rzeczywistych potrzeb Zarządcy drogi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości robót w poszczególnych asortymentach do 15 % ich wartości.
4. Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się