. Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych, na terenie Gminy Łęczna, metodą mechaniczną natryskową, przy użyciu farby o barwie koloru białego i czerwonego. Z uzyskaniem odblaskowości poprzez zastosowanie mikrokulek szklanych lub ceramicznych o współczynniku załamania światła powyżej 1,5.

» Opis zapytania

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych, na terenie Gminy Łęczna, metodą mechaniczną natryskową, przy użyciu farby o barwie koloru białego i czerwonego. Z uzyskaniem odblaskowości poprzez zastosowanie mikrokulek szklanych lub ceramicznych o współczynniku załamania światła powyżej 1,5.
Zamówienie będzie wykonywane do wyczerpania kwoty 30000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 brutto).
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w projekcie umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2022 | 15:00


» Lokalizacja

21-010 Łęczna


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

» Dane nabywcy

Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się