Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:
-zgodnym z harmonogramem systematycznym opróżnianiu wskazanych w załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, koszy ulicznych. Usługi będą wykonywane na terenach będących własnością m. st. Warszawy znajdujących się w Dzielnicy Wawer.
- usuwaniu padliny z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Dzielnicy Wawer, a następnie jej wywóz do zakładu utylizującego. Od momentu zabrania padliny ze wskazanego miejsca, firma odbierająca jest w pełni odpowiedzialna za dalsze postępowanie z padliną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- ręcznym sprzątaniu wyznaczonych pasów drogowych, chodników, miejsc odpoczynku, zieleńców, skwerów, wiat wskazanych w załączniku Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Sprzątanie należy wykonać 3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się