Remont elewacji budynku Poczty Polskiej S,A. 95 - 060 Brzeziny ul. Mickiewicza 22 - etap III”

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2022-06-30
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: łódzkie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty, wykazy osób i robót:

załącznik nr 2 do SWZ:

załącznik nr 3 do swz przedmiar robót:

załącznik nr 6 do SWZ:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2022 | 23:59


» Lokalizacja

pisemnie – na adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury, Ośrodek Infrastruktury w Łodzi, Wydział Inwestycji i Remontów , Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź;
drogą elektroniczną – muszą być zeskanowane po ich podpisaniu przez uprawnioną/e osobę/y a następnie przesłane na następujący adres e-mailowy: bernard.seferyniak@poczta-polska.pl


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

pisemnie – na adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury, Ośrodek Infrastruktury w Łodzi, Wydział Inwestycji i Remontów , Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź;
drogą elektroniczną – muszą być zeskanowane po ich podpisaniu przez uprawnioną/e osobę/y a następnie przesłane na następujący adres e-mailowy: bernard.seferyniak@poczta-polska.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się