Zagospodarowanie terenu działek ewidencyjnych nr 400/1 i 401/3 w miejscowości Jadów poprzez utwardzenie powierzchni działki budowlanej

» Opis zapytania

Wykonanie zagospodarowania terenu działek ewidencyjnych nr 400/1 i 401/3 w miejscowości Jadów poprzez utwardzenie powierzchni działki budowlanej
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b) wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
c) wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącego wpustu deszczowego na terenie targowiska w Jadowie wykonanego z rur PE-HD śr. 20cm oraz studni PE śr. 60cm.
d) Wykonanie podbudowy
e) wykonanie dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do targowiska,
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm o powierzchni ok. 800m2,
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dystansowej gr. 8cm z wypełnieniem szczelin kruszywem kamiennym segregowanym o powierzchni ok. 765 m2,
h) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland kolor czerwony gr. 8cm o powierzchni ok. 40m2,
i) wykonanie powierzchni terenów zielonych o powierzchni ok. 440m2,
j) roboty wykończeniowe i porządkowe,
k) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres ujęto w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-280 Jadów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się