„Opracowanie szczegółowej ekspertyzy mykologicznej budowlanej i ekspertyzy konstrukcyjnej z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. ks. St. Suchowolca 25E i 25G w Białymstoku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie szczegółowej ekspertyzy mykologicznej budowlanej i ekspertyzy konstrukcyjnej z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. ks. St. Suchowolca 25E i 25G w Białymstoku w zakresie zmiany sposobu użytkowania, przebudowy budynków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 792/1 i 792/3 wraz z uzyskaniem prawomocnego zamiennego pozwolenia na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2022 | 11:00


» Lokalizacja

15-370 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się