„Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie”

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie w zakres którego wchodzą:
a) pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne i serwisowe wykonywane przez pracowników serwisu technicznego zgodnie z czynnościami opisanymi w załączniku nr 2 mających na celu sprawdzenie poprawności działania systemów będących przedmiotem konserwacji, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz usunięciu wykrytych nieprawidłowości podczas realizacji powyższego;
b) usługi serwisowe polegające na usuwaniu awarii poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do umowy na każde wezwanie Zamawiającego;
c) wykonywanie prac dodatkowych nie wymienionych w lit. a) i b) powyżej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się