Wykonanie dokumentacji projekt-koszt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu między Hetmańską i Grodzką

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się