Dostawa Stanowiska do badania progu zadziałania liniowych czujek dymu zgodnego z wymaganiami załącznika A do normy PN-EN 54-12:2015

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2022 | 12:00


» Lokalizacja

Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się