Remont pomieszczeń biblioteki i poddasza w Szkole Podstawowej nr 2 w Zakopanem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń biblioteki i poddasza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem z siedzibą przy ulicy Skibówki 2d.
2. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, w szczególności swym zakresem obejmują:
1) Wykonanie robót rozbiórkowych,
2) Wykonanie robót budowlanych,
3) Wykonanie robót izolacyjnych,
4) Wykonanie robót wodno kanalizacyjnych,
5) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej,
6) Wykonanie robót w zakresie wykładania podłóg z tworzyw sztucznych,
7) Wykonanie robót w zakresie wykładania ścian płytkami ceramicznymi,
8) Wykonanie robót w zakresie malowania,
9) Wykonanie robót wykończeniowych,
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

34-500 Zakopane


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha
ul. Skibówki 2d
34-500 Zakopane
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 7361089781
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się