Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączenia mediów dla budynku Bazy Elektroenergetycznej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie warunków zabudowy, ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków przyłączenia mediów dla budynku Bazy Elektroenergetycznej dla Bazy Elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. na zasadach określonych w SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz innych czynności z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne:
ETAP I – Opracowanie projektu koncepcyjnego bazy, w tym:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) rozmieszczenie pomieszczeń wraz z widokiem poszczególnych elewacji,
3) wstępny (szacunkowy) kosztorys inwestorski,
4) wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia (woda, ścieki, energia, gaz),
5) złożenie wniosku o warunki zabudowy.
ETAP II - Opracowanie projektu budowlanego, w tym:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy,
3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,
4) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
ETAP III - Wykonanie projektu wykonawczego w oddzielnych tomach dla każdej z branż, w tym:
1) wykonanie Przedmiaru robót,
2) wykonanie Kosztorysu inwestorskiego,
3) opracowanie STWiORB.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2022 | 12:00


» Lokalizacja

30-556 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się